Hotline: 028 3829 8686 — 0941 717 838 — vankhoaussh@hcmussh.edu.vn
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH THUẬT
vankhoaussh-“Dịch là chuyển đạt một văn bản từ một ngôn ngữ này (nguồn) sang một ngôn ngữ khác (đích) một cách trung thành trong chừng mực có thể, cả về nội dung lẫn về hình thức.”
Nhà khách