Hotline: 028 3829 8686 — 0941 717 838 — vankhoaussh@hcmussh.edu.vn
Sợ nhất là không biết những thứ ai cũng biết. Vì thế “sự học ra đời”, có người cho rằng tri thức của loài người là đại dương mênh mông rộng lớn, muốn tiếp thu được khối lượng tri thức khổng lồ ấy không cách gì tốt hơn đó chính là học.
Khoá học “Xây dựng thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp thông qua Toán Thương Hiệu”-VIDEO
Khoá học “Xây dựng thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp thông qua Toán Thương Hiệu” - Công ty Văn Khoa USSH
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
Chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng nhận bồi dưỡng “Xây dựng thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp thông qua Toán Thương Hiệu”
TOÁN THƯƠNG HIỆU - PHÉP TÍNH MANG ĐẾN THÀNH CÔNG
Hoạch định được một dự án dài hạn xây dựng bản sắc, giá trị cho thương hiệu Việt thông qua định hình, định tính, định lượng giá trị thương hiệu. MADE IN VIETNAM