Hotline: 028 3829 8686 — 0941 717 838 — vankhoaussh@hcmussh.edu.vn
Bộ ly pha lê đúc vàng lá 24k
Nếu bạn cần sự trợ giúp trong hoạt động Nghiên cứu khoa học, chúng tôi - Nhóm Hỗ trợ Nghiên cứu Văn Khoa Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM luôn hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với bạn.
Bó hoa hồng dát vàng 24k
ĐHQGHN xác định NCKH là nền tảng, là động lực của mọi hoạt động. Khi thực hiện tốt NCKH sẽ giúp nâng cao trình độ và chất lượng các giảng viên, nhà khoa học. Với triết lí giảng viên – nhà khoa học của ĐHQGHN, thì sự phát triển NCKH sẽ là động lực và phương tiện để nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm cho cộng đồng và phục vụ xã hội.
Chậu cây lan hồ điệp dát vàng
Đề tài nghiên cứu khoa học được đặt ra do yêu cầu của lý luận hoặc thực tiễn và thoả mãn các điều kiện: vấn đề khoa học đang chứa mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết; và có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó
Nhận khảo sát thực trạng, xây dựng các phương án và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
NCKH là quá trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ logic về thông tin hay sự kiện để tìm ra thông tin mới, nâng cao hiểu biết của con người về các sự vật, hiện tượng.
Nhận khảo sát và lập dự toán cho dự án, đề án,  thuyết minh đề xuất kính phí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Để phục vụ công tác NCKH cho sinh viên năm học này, chúng tôi xin nêu một số phương pháp NCKH sau đây làm cơ sở tham khảo.