Hotline: 028 3829 8686 — 0941 717 838 — vankhoaussh@hcmussh.edu.vn

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT ONLINE (CHƯƠNG TRÌNH DO ĐH KHXH & NV HỢP TÁC CÙNG ĐH KANAZAWA THỰC HIỆN)

オンライン日本語教師研修 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT ONLINE (CHƯƠNG TRÌNH DO ĐH KHXH & NV HỢP TÁC CÙNG ĐH KANAZAWA THỰC HIỆN)