Hotline: 028 3829 8686 — 0941 717 838 — vankhoaussh@hcmussh.edu.vn
TRA CỨU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN
Bạn vui lòng nhập vào Email hay số điện thoại hay số CMND/CCCD vào ô bên dưới rồi nhấn 'Tìm Kiếm'
Mã Học Viên:
Họ Tên:
Địa Chỉ:
Email:
Điện Thoại:
Giới Tính:
Ngày Sinh:
Sô CMND/ CCCD:
Ngày Đăng Ký:
Các Khóa Học