Hotline: 028 3829 8686 — 0941 717 838 — vankhoaussh@hcmussh.edu.vn

HỎI VÀ ĐÁP VỀ "NHẬP MÔN NGHIÊN CỨU GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT"

Hãy hỏi và chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về khóa học "Nhập môn nghiên cứu giáo trình giảng dạy tiếng Nhật"

1。
Hỏi: 日本に滞在している人も申し込みたいですが、それでも良いですか。(Những người hiện đang ở tại Nhật Bản muốn đăng ký thì có được hay không? )

Đáp: いいです (Được)

ホーチミン人文社会大学の社会人コースに所属している人なら参加できます。(Nếu tham gia với tư cách là người đã đi làm (không phải là sinh viên đang học) truờng Nhân văn thì đều có thể tham gia được)

これは単位交換プログラムの制度を活用しています。(Chương trình này được thực hiện dựa trên chế độ trao đổi tín chỉ)

金沢大学のコースに直接受講するには、もっと高いお金がかかりますし今回はそのようなことは想定していません (Nếu đăng ký trực tiếp với trường ĐH Kanazawa thì học phí sẽ cao hơn nhiều)


2。
Hỏi: オンデマンドの授業ですが、必ずアクセスしてからすぐ宿題をしなければなりませんか、または勉強して、しばらくしてから回答しても良いですか。制限がありますか? (Chương trình học vào giờ tuỳ thích, nên sau khi truy cập bài học thì phải làm bài tập ngay phải không? Hoặc là học một lúc lâu rồi sau đó mới trả lời bài tập. Có giới hạn gì không?)

Đáp:

10月17日までにはすべての課題をしてください。(Cần hoàn tất tất cả các bài tập chậm nhất là ngày 17 tháng 10)

そして17日までにビブリオバトル用の動画も提出してください。(Cần phải gửi video clip cuối khoá chậm nhất là ngày 17/10)

第一課から第七課はオンデマンドですから、自分の好きな時間に受講します。(Từ buổi 1 đến buổi 6 có thể truy cập vào bất cứ giờ nào)

すぐに課題をする必要はありません。(Không cần phải làm bài tập ngay sau khi truy cập bài học)


3。
Hỏi: 教科書は日本で購入する場合、学費を減らしてもらえますか。(Nếu mua giáo trình tại Nhật Bản thì có được miễn giảm học phí hay không? )

Đáp: ホーチミン人文社会大のほうで判断し、調整して学費を減らすのはかまいません。(Điều này tuỳ chính sách của trường Nhân văn, cũng có thể giảm học phí)