Hotline: 028 3829 8686 — 0941 717 838 — vankhoaussh@hcmussh.edu.vn

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH OÓC-OM-BÓC-Công ty TNHH dịch vụ khoa học và Du lịch Văn Khoa tổ chức

Do Công ty TNHH dịch vụ khoa học và Du lịch Văn Khoa tổ chức và thực hiện (Theo đoàn có chuyên gia là tiến sĩ, diễn giả về văn hóa, tôn giáo và phong tục tập quán địa phương.)